ทุนCOVID-19 มูลนิธิมนุษย์ล้อเอเซียประเทศไทย

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะครู มอบทุนโควิท-19 มูลนิธิมนุษย์ล้อเอเซียประเทศไทย ให้กับนักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิท-19 ในพื้นที่ อำเภอด่านช้าง อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี