ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ใจดี

ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคของขวัญ ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ ตามที่ท่านเห็นสมควร ในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อนำมาเป็นของขวัญให้กับเด็ก ในที่ 10 มกราคม 2563 นี้ค่ะ