ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา1
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา2
ข้าราชการครู28
พนักงานราชการ14
ครูอัตราจ้าง/ธุรการ5
พี่เลี้ยงเด็กพิการ22
ลูกจ้างชั่วคราว4
รวม76